ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอรุษ แพงคำอ้วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:39  อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียดผลงาน
รับรางวัลครูดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:39   อ่าน 66 ครั้ง