ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดแสมดำ
โรงเรียนวัดแสมดำ
นำโดยท่านผู้อำนวยการธานินทร์  มรรคทรัพย์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ยินดีต้อนรับ
คุณครูจีรพัฒน์  สาหับ  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดแสมดำ ด้วยความยินดียิ่ง ????