ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน โรงเรียนวัดแสมดำ ขอแสดงมุทิตาจิต ด้วย VTR เชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของท่านผู้อำนวยการฯ โดยสามารถรับชมจาก linkนี้
Ep.1 ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
https://drive.google.com/file/d/10QThCUNbVrTj8TBaciaqTVnEXFlKxYZ7/view?fbclid=IwAR1qPkDBrE34cBCi9WdkzD9jbOe2P8mfVoEeadqI_aoI39LOgAWYEnUS30o
Ep.2 การพัฒนางานวิชาการและผลงานความสำเร็จ
https://drive.google.com/file/d/1RAzcpV7-jpXN-MZNEANrqTnkkP6MEfCK/view?fbclid=IwAR0Eq12A5PzHUcSTnV_45sexdGkrNf1ggh9pUeALdIMSl_WlIIFSZm7JIq0
Ep.3 การพัฒนาด้านสถานที่
https://drive.google.com/file/d/1UnJehlS20BPVhWibvyMvKvszLjYE8UMd/view?fbclid=IwAR1vKkCj0NmH4FdnKs_IYXEBcFifGp5Gtc-1obqoeT3ui-_GAQMYaf1YzF0
Ep.4 การพัฒนาบุคลากรและการสร้างขวัญกำลังใจ
https://drive.google.com/file/d/11rkBr7MDXZ5FhpABZr6TtvXfsZbHz913/view?fbclid=IwAR1ithi8HN_nR5rMOZpf9bIfwFfVuVPMS_vasm5wkv9nc0HzVVjgtTPhC1s
Ep.5 กล่าวแสดงความรู้สึกจากนักเรียนโรงเรียนวัดแสมดำ
https://drive.google.com/file/d/1xFPuYyLlWtnxNxUAreI6-n-vjfkqQHIa/view?fbclid=IwAR1XZnt6Eq3234yP_xOWYcBdnLlGW5fSi1KaT0CxLxeTDqtjpcrJDpj1M88
Ep.6 กล่าวแสดงความรู้สึกจากรองผู้อำนวยการและคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดแสมดำ
https://drive.google.com/file/d/1yJph1n2Y5oIA9lPWfzsbOtzZwBffEkuo/view?fbclid=IwAR1kWN4yvRQbKzkL5aJ8kQCqWIcqleTbUXOvy0uQmuvJDq2r5YWvpX7jCYI
Ep.7 ท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน กล่าวแสดงความรู้สึก
https://drive.google.com/file/d/1EVQty9SLiwhKTqK6s_QmFmcLbZhPMof2/view?fbclid=IwAR1kWN4yvRQbKzkL5aJ8kQCqWIcqleTbUXOvy0uQmuvJDq2r5YWvpX7jCYI
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 141 ครั้ง