ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิดโรงเรียน สังกัด กทม.
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ได้รับหนังสือรับรองประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ 2564-2568)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ได้รับรางวัลชมเชย ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ และการนำเสนอผลงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
กิจกรรมหนังสือดีที่น่าอ่าน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน โรงเรียนวัดแสมดำ ขอแสดงมุทิตาจิต ด้วย VTR เชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของท่านผู้อำนวยการฯ โดยสามารถรับชมจาก linkนี้
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
เกษียณอายุราชการ แสดงมุทิตาจิต นางแวววดี ไร่สูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแสมดำ ในวาระเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
เปิดลงทะเบียน​แจ้ง​ความประสงค์​ฉีดวัคซีน​ pfizer เข็มที่ 1 สำหรับ​เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรค​เรื้อรังและอาศัย​ในกรุงเทพฯ​
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
เชิญชวน​นักเรียน​ให้เข้าร่วม​กิจกรรม​วันวิทยา​ศาสตร์​แห่งชาติ​
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
เชิญชวนตอบคำถามกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
คลิปวิดีโอประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนวทางต่างๆของทางโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศ​รายชื่อนักเรียน​ตั้งแต่ระดับชั้น​อนุบาล-ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​3 ปีการศึกษา​ 2564​
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
VTR แนะนำโรงเรียน​วัดแสมดำ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสมดำ ของท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน EP.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตัววันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ตอนที่ 2)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
สื่อการเรียนรู้ช่วงCOVID19รวบรวมโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
ห้องเรียนออนไลน์ Facebook
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63