ข่าวประชาสัมพันธ์
VTR แนะนำโรงเรียน​วัดแสมดำ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสมดำ ของท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน EP.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตัววันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ตอนที่ 2)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
สื่อการเรียนรู้ช่วงCOVID19รวบรวมโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
ห้องเรียนออนไลน์ Facebook
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการเนื่องจากสถานการณ์COVID-19
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
งด การประชุมผู้ปกครองวันที่1พฤษภาคม2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63